Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 edit delete

7.10.2021 | Nela Niklová

OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

Starosta města Ždírec nad Doubravou podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

O Z N A M U J E:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek  8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místo konání voleb, adresa volební místnosti:

Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost Městského úřadu Ždírec n. D., Školní 500, pro voliče ze severní části Ždírce n. D., Benátek, Kohoutova, Nového Ranska a Stružince.

Místem konání voleb v okrsku č. 2 je společenská místnost v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n. D., Nad Řekou 560,  pro voliče z jižní části Ždírce n. D.

Místem konání voleb v okrsku č. 3 je budova Kulturního zařízení Horní Studenec 14, pro voliče z Horního Studence, Nového Studence a Údav.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

 

Ing. Bohumír Nikl, starosta