Volby do Senátu Parlamentu České republiky - II. kolo edit delete

10.10.2018 | Jan Martinec

V druhém kole senátních voleb mohou voliči dát svůj hlas buď Janu Teclovi (ODS) nebo Danielu Hermanovi (KDU-ČSL).

Volební lístky obdrží každý volič po prokázání své totožnosti přímo ve volební místnosti. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (občan členského státu EU), prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení pobytu a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Soubory ke stažení: