Výměna občanských průkazů edit delete

10.11.2005 | Jiří Pavlíček

Upozorňujeme, že dne 31.prosince 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.prosince 1994.

V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti “bez omezení” nebo “platnost prodloužena bez omezení”.

Žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30.listopadu 2005.

Konec platnosti občanských průkazů k 31. prosinci 2005 se nevztahuje na občany narozené před 1.lednem 1936.