Výzva k odstranění vraku edit delete

28.7.2003 | Jiří Pavlíček

Vozidla uvedená v tomto seznamu lze podle ustanovení § 19, odst. 2 písm. g) zák.č.13/1997 Sb., v platném znění a podle vyhlášky obce Ždírec n.D. č. 4/97 o užívání, sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, považovat za vraky. Tento zákon v uvedeném paragrafu zakazuje odstavování trvale technicky způsobilých vozidel na dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích. Vyzýváme proto vlastníky vozidel, aby tyto do dvou měsíců odstranili. Pokud vlastník neodstraní do této doby vrak sám, bude vrak po jejím uplynutí na základě § 19, ods. 3 a 4 zák.č. 13/1997 Sb., v platném znění, zlikvidován. Při dodatečném zjištění vlastníka bude vůči němu uplatňován nárok na úhradu nákladů  vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

Vozidlo                                                Místo      Zjištěno
Škoda 105 L, bez registrační značky, červená                        ulice Družstevní, parkoviště naproti České poště 7.7.2003
Škoda 105 L, PUK 91-00 odhlášena, červená ulice Družstevní, parkoviště naproti České poště 7.7.2003
Škoda 120, HBC 29-87, červená ulice Družstevní, parkoviště naproti České poště 7.7.2003
Škoda 105 S, HBH 72-46, červená ulice Spojovací u č.p. 405 7.7.2003
Oltcit, bez registrační značky, červená ulice Luční u č.p. 452 7.7.2003