Výzva k podání nabídky na zhotovení projektu cyklostezky Ždírec n.D. - Kohoutov edit delete

13.2.2006 | Jiří Pavlíček

Město Ždírec n.D. plánuje výstavbu cyklostezky (stezky pro pěší) v úseku Ždírec nad Doubravou, restaurace Na křižovatce – Kohoutov, dle přiložené kopie územního plánu. Délka cyklostezky činí cca 750 m.

Město žádá tímto vyzývá zájemce o podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a projednání této dokumentace u dotčených orgánů státní správy, dalších dotčených organizací a správců sítí. V nabídce uveďte, prosím, termín dokončení projektu, tj. reálný termín podání žádosti o územní rozhodnutí na stavebním úřadě ve Ždírci n.D.

Má-li Vaše společnost o uvedenou zakázku zájem, podejte laskavě do 22.2.2006 písemnou nabídku ve smyslu této výzvy a to i elektronicky na podatelnu města.

 

S pozdravem

Jan Martinec, starosta