Veřejné zakázky edit delete

Výzva k podání nabídek na akci "Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou" - rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky edit delete

Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou
Adresa: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Dne 5.4.2011 uzavřela rada města na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 4.4.2011 veřejnou soutěž č. 01/2011.

5.4.2011, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek na akci "Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou, otevírání obálek s nabídkami 1.4.2011 edit delete

Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou
Adresa: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Dne 1.4.2011 komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek provedla otevírání obálek s nabídkami. 
Otevírání obálek byli přítomni 3 zástupci 2 uchazečů o zakázku.


4.4.2011, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Výzva č. 01/2011 \\ edit delete

Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou
Adresa: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce, jehož předmětem je zhotovení stavby \\\"Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou\\\".

22.3.2011 - Odpověď na dotaz č. 1 - viz příloha !

25.3.2011 - Doplnění PD o architektonické řešení fasád.

29.3.2011 - Doplnění PD o statický výpočet ocelové konstrukce.

29.3.2011, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek na akci "Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky edit delete

Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou
Adresa: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Dne 2.3.2011 uzavřela rada města na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí veřejnou soutěž č. 09/2010.

3.3.2011, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek na akci "Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou", otevírání obálek s nabídkami 13.1.2011 edit delete

Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou
Adresa: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Dne 13.1.2011 komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek provedla otevírání obálek s nabídkami. 
Otevírání obálek bylo přítomno 8 zástupců uchazečů o zakázku.

14.1.2011, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek na akci "Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou" edit delete

Veřejný zadavatel: Město Ždírec nad Doubravou
Adresa: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce, jehož předmětem je zhotovení stavby "Energetická optimalizace budov ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou".

K výzvě a ZD jsou průběžně přidávány odpovědi na otázky vznesené uchazeči o zakázku:
- dotazy a odpovědi k 11.12.2010 
- dotazy a odpovědi k 18.12.2010
- dotazy a odpovědi k 28.12.2010
- dotazy a odpovědi k 30.12.2010
- dotazy a odpovědi k   8. 1.2011---------------------------------------------------------

Informace z 3.1.2011 :

K veřejné zakázce byla vznesena připomínka na nedostatečně specifikovaný požadavek. K této problematice proto zadavatel veřejné zakázky podává toto vysvětlení:


Výplně otvorů – okna, dveře, výkladce

- Ve výkazu výměr je uveden požadavek na použití bezpečnostního skla.

- V technické zprávě je uveden požadavek na splnění podmínek vyhlášky č. 268/2009 Sb. Z pohledu ve výkresové dokumentaci není sice patrno, zda je spodní část dveří (1/3) pevná či prosklená, §49 ost. (7) vyhlášky ukládá:
Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána.

- Stejný požadavek na osazení dveří a výkladců bezpečnostním sklem je uveden ve výkazu výměr (v m2) a technické zprávě i u ostatních pavilonů a tělocvičny. Zde ovšem není již požadavek na nezasklení spodní třetiny dveří a výkladců stanoven.

---------------------------------------------------

Informace ze 4.1.2011:

K veřejné zakázce byla vznesena připomínka k 5% garanci ceny za případné vícepráce (neoceněné ve výkazu výměr). K této problematice proto zadavatel veřejné zakázky podává toto vysvětlení:

Otázka řešení víceprací je standardním nástrojem. Postup, tj. skutečnost,
že případné vícepráce v hodnotě 5% celkové ceny díla provede zhotovitel na
vlastní náklady bez nároku na zvýšení ceny, je předem znám všem uchazečům.
Na uchazečích pak je jakým způsobem s tímto požadavkem naloží a
zapracují/zakalkulují jej do své nabídky.

 

8.1.2011, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky