Veřejné zakázky edit delete

VÝZVA Č. 5/2016 OPRAVA ULICE VE VILKÁCH edit delete

Položení AB koberce na stávající penetrovaný povrch.
15.1.2016, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

VÝZVA Č. 2/2016 ZTV PRO 6 RD V ULICI V ÚDOLÍ - DODATEČNÁ INFORMACE edit delete

VÝKAZ VÝMĚR UPRAVENÝ PRO SO KOMUNIKACE - I.ETAPA
12.1.2016, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

VÝZVA Č. 2/2016 ZTV PRO 6 RD V ULICI V ÚDOLÍ - DODATEČNÁ INFORMACE edit delete

VÝKAZ VÝMĚR UPRAVENÝ PRO SO KOMUNIKACE - I.ETAPA
12.1.2016, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

VÝZVA Č. 2/2016 ZTV PRO 6 RD V ULICI V ÚDOLÍ edit delete

Výstavba technické infrastruktury pro 6 rodinných domů v ulici V Údolí.
7.1.2016, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Bezpečný chodník Benátky, 22/2015 edit delete

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
9.9.2015, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Revitalizace zeleně na Kopaninách, 21/2015 edit delete

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
9.9.2015, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky

Výzva č. 21/2015: REVITALIZACE ZELENĚ NA KOPANINÁCH edit delete

Projekt má za cíl obnovu krajinných prvků v intravilánu města Ždírec nad Doubravou v lokalitě „Na Kopaninách“, která je situována v návaznosti na obytnou zástavbu rodinných domů a volnou krajinu v nivě řeky Doubravy v jižní části katastru města.
23.8.2015, Jan Martinec, rubrika Veřejné zakázky