Výzva č. 12/2013 - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám u zakázky: Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou - 2. etapa. edit delete

16.8.2013 | Jiří Pavlíček

Změna termínu předání nabídek ve veřejné soutěži: 27.08.2013, 9:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami: 27.08.2013, 9:01 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Soubory ke stažení: