Přechod přes železniční přejezd-vyhodnocení soutěže č. 5/2010 edit delete

23.8.2010 | Jan Martinec
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, § 81, na základě posouzení a hodnocení nabídek a podle toho, která nabídka byla pro zadavatele cenově nejvýhodnější, rozhodl zadavatel, že nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby podal uchazeč:


MIKO Havlíčkův Brod, spol s r.o., IČ: 60915081
Havířská 1837, P.O.Box 12, 580 01 Havlíčkův Brod


Nabídnutá cena za dílo:

Údaje z vítězné nabídky, které byly předmětem hodnocení a zdůvodnění výsledku hodnocení:

Jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. Vítězný uchazeč předložil nejnižší cenovou nabídku ve výši:

177.594,57 Kč vč. DPH


Pořadí soutěžících uchazečů na dalších místech v sestupném pořadí dle výhodnosti podané nabídky:

uchazeč,    nabídnutá cena za dílo


Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 353.410,20 Kč

SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice 357.687,70 Kč


 

Jan Martinec, starosta v.r.


Ždírec nad Doubravou 23.8.2010

Soubory ke stažení:
pdf 5-2010.pdf 193 kB