Veřejná soutěž č. 10/2010 REKONSTRUKCE PAVILONU MŠ ŽDÍREC N.D.-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE edit delete

9.12.2010 | Jan Martinec
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY


SOUTĚŽ č. 10/2010:

REKONSTRUKCE PAVILONU MŠ ŽDÍREC N.D. - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.


Datum zveřejnění výzvy: 9. listopadu 2010

Datum pro předkládání nabídek: 30. listopadu 2010 do 13:00 hod.


Na základě posouzení a hodnocení nabídek a podle toho, která nabídka byla pro zadavatele cenově nejvýhodnější, rozhodl zadavatel, že nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby, tj. nabídl nejnižší cenu za dílo, podal uchazeč:


STAPROM CZ, s.r.o.
Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník

Nabídnutá cena za dílo: 163.080,00 Kč


Jan Martinec, starosta v.r.


Ždírec nad Doubravou 8. 12. 2010

Soubory ke stažení: