Veřejná výzva k podání nabídky - kompostéry pro občany edit delete

2.6.2017 | Jan Martinec

Výzva k podání nabídky

veřejná zakázka na dodávky

Zakázka dle § 27, písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), jedná se o akci spolufinancovanou SFŽP ČR

registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002743

 

Kompostéry pro občany města Ždírec nad Doubravou

 

Soubory ke stažení: