Výzva k podání nabídek č. 12/2015 Oprava MK Příčná - část, oprava komunikace edit delete

26.3.2015 | Jan Martinec

Oprava místní komunikace Příčná v délce 75 m:
-  výměna chodníkových obrub
-  položení AB koberce na stávající vozovku

Soubory ke stažení: