Výzva k podání nabídek č. 13/2015 - podzemní kontejnery na tříděný odpad edit delete

21.4.2015 | Jan Martinec

Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného řízení na stavební práce – výstavba podzemních kontejnerů na tříděný domovní odpad dle projektové dokumentace spol. DRUPOS HB, s.r.o. Chotěboř, č.z. 197/2015 a vyzývá uchazeče k podání nabídky dle zjednodušené zadávací dokumentace.

Soubory ke stažení:
pdf hygiena-1.pdf 0.7 MB
pdf p1.pdf 0.8 MB
pdf p2.pdf 0.7 MB