Výzva k podání nabídek č. 6/2015 - MK Nad Řekou, oprava edit delete

26.3.2015 | Jan Martinec

Veřejný zadavatel tímto oznamuje vyhlášení zjednodušeného řízení na stavební práce – oprava místní komunikace Nad Řekou a Příčná a vyzývá uchazeče o zakázku k podání nabídky dle zadávací dokumentace.

  1. Předmět nabídky:

  1. oprava místní komunikace Nad Řekou v délce 490 m, šíře 6,0 m = 2 970 m²

  1. oprava místní komunikace Příčná v délce 230 m, šíře 6,0 m = 1 380 m²

  1. oprava ramen křižovatky ulice Příčné s ulicí Luční – 30 m² a ulicí Ve Vilkách – 100 m² 


Písemné nabídky do soutěže přijímá zadavatel do
13. dubna 2015 do 12:00 hod.
Zaslanou nabídku označte
„Nabídka 6/2015“.

Soubory ke stažení:
pdf mapa.pdf 0 B