Výzva k podání nabídek na akci "Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou" - rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky edit delete

5.4.2011 | Jan Martinec

Zadavatel:

Město Ždírec nad Doubravou

Školní 500, 582 63 Ždírec n.D.veřejná zakázka č. 01/2011:


Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy

Ždírec nad Doubravou


ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU
NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY


I.


Zadavatel veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákona“) na základě posouzení a hodnocení nabídek v souladu s podmínkami veřejné soutěže a ustanoveními zákona rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.


II.


Nejvhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal uchazeč:

Obchodní firma/název: B&J Holding, a.s.

Sídlo:                         Freyova 82/27, 
   
                             190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ:                             28173279

Vítězný uchazeč předložil cenovou nabídku ve výši:                                                 10.699.491,00 Kč


III.

Poučení o odvolání


Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitku zadavateli v souladu s ustanovením § 110 zákona.

V souladu s § 110 odst. 4 zákona, námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V souladu s § 82 odst. 1 zákona, zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.


Ve Ždírci nad Doubravou dne 5. 4. 2011Jan Martinec, starosta v.r.

Soubory ke stažení: