Vyhlášky, poplatky edit delete

Přehled poplatků  Města Ždírec nad Doubravou edit delete

Aktualizace přehledu poplatků k 1.1.2021
1.1.2021, Libor Málek, rubrika Místní poplatky, správní poplatky, platby za služby

Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021.
21.12.2020, Libor Málek, rubrika Vyhlášky, poplatky

Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2020 Obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021.
21.12.2020, Libor Málek, rubrika Vyhlášky, poplatky

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 1/2019 edit delete

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.
19.12.2019, František Němec, rubrika Vyhlášky, poplatky

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 2/2019 edit delete

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
19.12.2019, František Němec, rubrika Vyhlášky, poplatky

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 3/2019 edit delete

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
19.12.2019, František Němec, rubrika Vyhlášky, poplatky

Vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 3/2018 edit delete

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
14.12.2018, Bohumír Nikl, rubrika Vyhlášky, poplatky