Vyhlášky, poplatky edit delete

Přehled poplatků  Města Ždírec nad Doubravou edit delete

Aktualizace přehledu poplatků k 1.1.2022
1.1.2022, Libor Málek, rubrika Místní poplatky, správní poplatky, platby za služby

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství edit delete

Zastupitelstvo města schválilo OZV č. 2/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti 1.7.2021. Místní poplatek se navyšuje na 7 Kč za každý i započatý m2 v případě provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a umístění skládek na pozemcích dle přílohy č.1 k OZV č. 2/2021. Ruší se vybrané paušální poplatky za provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení.
17.6.2021, Libor Málek, rubrika Vyhlášky, poplatky

Obecně závazná vyhláška města č.1/2021, o místním poplatku z pobytu edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.6.2021 OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu. Výše místního poplatku se nemění. Účinnost vyhlášky nastává patnáctým dnem po dni vyhlášení.
17.6.2021, Libor Málek, rubrika Vyhlášky, poplatky

Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2021.
21.12.2020, Libor Málek, rubrika Vyhlášky, poplatky