Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2048)

 1. martinec:
  5.04.2022 09:37:28

  Diskuse k problematice četnosti svozu je určitě dobrá. Je to jedna z cest, jak zvýšit intenzitu třídění odpadů tak, aby směsného odpadu bylo co nejméně. V žádném případě ale nebude čtrnáctidenní svoz znamenat poloviční náklady na likvidaci odpadů. Odvoz a likvidace směsného odpadu tvoří pouze jednu složku nákladů. Náklady na odvoz a likvidaci vytříděných složek odpadu budou naopak vyšší (předpokládané větší množství odpadů, vyšší náklady dopravy apod.). Stejně tak náklady na likvidaci bioodpadu, velkoobjemového a stavebního odpadu neustále stoupají. Podrobně uvádí jednotlivé náklady na likvidaci KO v Našich novinách pan místostarosta Němec. Z těchto údajů lze předpokládat výši možného snížení nákladů na svoz a likvidaci směsného odpadu. Je faktem, že ukládání odpadů na skládkách každým rokem výrazně zdražuje, podobně je tomu i se samotným svozem. Vedení města se problematikou likvidace odpadů dlouhodobě zabývá a předkládá radě města návrhy na budoucí řešení. Možnost čtrnáctidenního svozu je jednou z možností ne-li snížení, tak alespoň nezvyšování celkových nákladů na likvidaci KO s efektem lepšího třídění odpadů.

 2. john makaron:
  2.04.2022 19:12:16

  A K T U A L I Z A C E !!!

  Další várku nově zveřejněných historických fotografií našeho městečka a okolí najdete v odkazu níže. Zveme Vás na aktualizaci projektu Ždírec trochu jinak.

  Přejeme příjemné brouzdání historií!
  Rádi zveřejníme i Vaše fotografie!

  Ždírec trochu jinak
  ...nenechme minulost zapadnout...

  https://ww2collection4.webnode.cz/news/aktualizace119/

 3. Šindelářová:
  1.04.2022 18:05:42

  Dobrý den, souhlasím s Markétou a Hanou. Také si říkám, proč se nevyváží jednou za 14 dní. Pokud vše vytřídíte, tak i vícečlenná rodina za týden popelnici nenaplní. Lidé mají pocit...když tolik platí, tak ať pořádně naplní.

 4. Nikl:
  31.03.2022 16:17:43

  Pro pana Mandaka:
  Dobrý den, špatně jste četl můj příspěvek. A ještě se podívejte kolik město doplácí na kompletní odpadové hospodářství.

 5. Mandak:
  31.03.2022 14:43:02

  Takže snižovat četnost svozu a přitom lidé budou platit stejně. No to je pěkné řešení (pro město).

 6. Nikl:
  31.03.2022 12:28:13

  Dobrý den,
  o svozu komunálního odpadu 1x za 14 dní, jako o dalším možném řešení při snížení množství tohoto odpadu se jedná.
  Snížení poplatku na polovinu při této četnosti svozu určitě nedojde. Vše musíme projednat se svozovou firmou a nastavit celý systém svozu.
  Děkuji za názory.

 7. Nikl:
  31.03.2022 11:56:48

  Dobrý den,
  s výstavbou obchodního domu u kruhového objezdu se stále počítá. Současná krize zapříčinila, zdržení a posunutí začátku realizace stavby. Kdy se přesně začne stavět, nedokáže v současné době říct ani investor.

 8. Mandak:
  31.03.2022 11:31:06

  Takže v tom případě se sníží poplatek za odpady na polovinu, pokud by se vyváželo 1x za 14 dní.

 9. Hana Šťastná:
  30.03.2022 16:25:31

  Dobrý den, také bych byla pro vyvážení komunálního odpadu 1x za 14 dní. Nebo střídat jeden týden komunál a další týden plasty. Kdo třídí odpad, má za týden v popelnici minimum odpadků. A jak píše Markéta, možná by to donutilo netřídící spoluobčany třídit.

 10. Markéta:
  30.03.2022 13:30:38

  Nezvažujete vývoz komunálního odpadu 1x za 14 dní? Možná by lidi více donutilo třídit.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205