Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2053)

 1. martinec:
  25.06.2015 11:08:01

  Těžko odpovědět proč dochází k neustálému vypínání el. proudu. Tento týden provádí ČEZ revize trafostanic. Ty jsou plánovány a předpokládám, že každý pochopí nutnost těchto prací. Otázkou je komunikace se zákazníky. Město nemůže zajistit informaci pro cca 250 domácností jinak, než-li rozhlasem, který ale není všude slyšitelný. Na webu informace poskytnuta byla. K dalším výpadkům během bouřek máte právo být pravdivě informován od dodavatele elektřiny. Každý odběratel má smlouvu na dodávku a ve smluvních podmínkách je určitě uvedeno, jak v těchto případech postupovat. Městský úřad nemá možnost tyto skutečnosti nijak ovlivnit. Pokud chceme získat informaci, tak jedině stejnou cestou jako kdokoliv jiný, tj. na zákaznické lince ČEZu.

 2. Kája 1:
  25.06.2015 07:26:40

  Děkuji za odpověď, ohledně rek.ulice Příčná :-(.
  Prosím o pravdivé zodpovězení ohledně neustálého
  častého vypínání el. proudu v poměrně mladé části Ždírce. Je snad něco poddimenzováno, nebo je to celé záměr na poškozování různých el. zařízení odběratelům ze strany ČEZU??
  Nepište prosím, že se elektřina nevypíná často, každý to snadno pozná dle časomír na spotřebičích.
  Děkuji za pravdivou odpověď, alespoň na druhý dotaz . A případné o moc méně časté vypínání elektřiny!!

 3. Jan Martinec:
  22.06.2015 09:49:45

  Odpověď na dotaz Koháka:
  Všechny větší investiční akce a opravy majetku města (sportovní areál je majetkem města) schvaluje zastupitelstvo města před schválením rozpočtu na příslušný rok. Tak tomu bylo i v případě rekonstrukce plochy hřiště, kdy ZM přijalo 18.12.2014 usnesení č. 12/01/14. Rada města vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 1.4.2015 a následně ze 2 nabídek (poptáno bylo 5 specializovaných firem) byla vybrána 11.5.2015 firma Ing. Rouzka.
  Možná by bylo dobře občas navštívit zasedání zastupitelstva města.

 4. Jan Martinec:
  22.06.2015 09:32:31

  K dotazu Pavla:
  Hřiště za Fitkem je vyprojektováno, ale z důvodu hlukových jsme prozatím nepožádali o stavební povolení, které bychom neobdrželi. Stavbu předpokládáme v roce příštím. Projekt je k dispozici na stavebním úřadu.
  Areál na Kohoutově má ve výpůjčce SDH Kohoutov. Otázka o využití je tedy směřována na hasiče. Povrch hřiště v Kohoutově je z lomové prosývky, což není ideální, ale nejlacinější. Hřiště je určeno spíše pro hry s fotbalovým míčem, nikoli specializované na tenis.

 5. Kohák:
  21.06.2015 19:52:00

  Dotaz k odpovědi p Martince z 15.6.2015 Tatran rekonstrukce hřiště.
  2) č. 7/2015 TATRAN-REKONASTRUK-
  CE PLOCHY HŘIŠTĚ a rozhoduje,
  že nejnižší cenovou nabídku při splně-
  ní podmínek výzvy podala společnost
  SPORTOVNÍ TRAVNATÉ POVRCHY
  s.r.o. Brno, cena za dílo 433 180,00 Kč
  vč. DPH a pověřuje starostu podpisem
  smlouvy o dílo,
  To sedí -ale kdo, kdy rozhodl o zaplacení rekonstrukce z peněz veřejných - městských? Kde se o tom mohl občan dočíst?

 6. Pavel:
  21.06.2015 19:24:26

  1. Nové hřiště v lokalitě Sever za Fitkem: jaká je představa výstavby hřiště, upřesněte Projekt,odvodnění , podklady, vybavení oplocení jaký bude povrch hřiště? Nebude to doufám levný polotovar jako je na ,,Hřišti - upraveném oploceném prostoru na Kohoutově"
  2. Kolik sportovních akcí případně kulturně společenských bylo na,, hřišti" v Kohoutově od zprovoznění uskutečněno.? Jak je hriště jinak během týdne a o víkendech využíváno? Po dnešní návštěvě přímo na hřišti, pusobí opuštěně nevyužívané , je neurovnané jaksi zvlněné,měkké, načechrané neboť horecký hrubší písek-drť jemnomletka není vhodným materiálem, který by byl zárukou odpovídajícího podkladu třeba pro tenis atd. Odpoví mám členové osadního výboru Kohoutova nebo někdo z Města zodpovedný za kontrolu investovaných penez do výstavby ,,hřiště na Kohoutově" Děkuji.

 7. Petr:
  21.06.2015 13:23:57

  Dobrý den. Jen upozornění: tel. číslo uvedené v novinách pro Mudr. Chludová ve Skutči je neexistujicí. Spravné číslo je: 725 855 850.

  Petr.

  ''ROZPIS POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB STOMATOLOGŮ ȃ HLINECKO

  20., 21. 6. 2015 MUDr. Yvona Chludová Smetanova 568, Skuteč 469 350 322''.

 8. Kája 1:
  18.06.2015 07:09:33

  Dobrý den,
  je prosím v plánu dodělat příčnou ulici novým povrchem celou? Nebo zůstane takto, půl napůl, se skokem před úsekem s novým povrchem.
  Děkuji, mějte se fajn.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205