Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2048)

 1. Jan Martinec:
  30.03.2013 09:58:09

  Já jména uchazečů samozřejmě znám od podání přihlášky, protože všichni ji podávali osobně, ale nikomu jména nesděluji. Myslím si také, že se uchazeči nemají za co stydět a proč být tajeni. Včera konkursní komise otevřela obálky a seznámila se s obsahem. 18. dubna bude probíhat druhé jednání komise pohovory s každým z uchazečů. Všech 7 členů komise má k dispozici všechny přihlášky k důkladnému prostudování. A také 18.dubna sdělí komise jako kolektiv na začátku svého jednání, zda uchazeči vyhověli požadavkům konkursu. Tak to stanovuje příslušná prováděcí vyhláška školského zákona. Mohu sdělit, že mezi Marií jmenovanými uchazeči není jméno Hromádko a že uchazeči jsou skutečně 4.

 2. Martin:
  30.03.2013 09:16:15

  Připomíná mně to tu aféru s naší fotbalovou reprezentací, když byli fotbalisti přistiženi s prostitutkami a ty jejich výmluvy: "Ne, to není pravda, to nebyly prostitutky a ta částka absolutně nesouhlasí." :-)

 3. Roman:
  29.03.2013 23:46:00

  Zajímavé: obálky jsou zalepené a nedotčené, ale pan starosta ví, že paní Marie nemá pravdu ve vyjmenovaných osobách. Zřejmě zásah vyšší moci. :-) A nebo tu přeci jen někdo má přístup kam by neměl.....

 4. martinec:
  29.03.2013 08:56:45

  Ve jménech uchazečů nemáte zcela pravdu, ale nic to nemění na tom, že obálky s přihláškami jsou zalepené, nedotčené, o čemž komise dnes pořídí písemnou zprávu.

 5. Marie:
  29.03.2013 08:31:00

  Opravdu, pane starosto? Jak potom tedy vysvělíte, že jedna z manželek vás zástupců města již toto pondělí předávala informace dalším občanům, že do konkuzu jsou přihlášeni: Stejskalová, Hojná, Hromádko, Kubát? Na obálkách to určitě napsané nebylo.

 6. martinec:
  29.03.2013 06:56:47

  Obálky se otevírají dnes, na prvním jednání konkursní komise. Zalepené neporušené obálky byly předány v den ukončení příjmu přihlášek protokolárně tajemníkovi komise. Od tohoto dne jsou uzamčeny v trezoru na MěÚ.

 7. Miloš:
  28.03.2013 18:28:10

  Zajímalo by mě, odkud máte pane Honzo, informace o tom, že paní Stejskalová má nějaké informace od pana Adama? Jak vůbec víte, že paní Stejskalová podala přihlášku do konkurzu? Obálky s přihláškami uchazečů se snad, jak píše níže pan starosta, otevírají až zítra.

 8. martinec:
  28.03.2013 09:50:06

  K okolnostem konkursního řízení jsem se vyjádřil v diskuzi 19.3. Stejné vyjádření bude zveřejněno i v Našich novinách 4/2013. Nevím o nikom, kdo by chtěl jak píšete odstranit pan Mgr. Nováka. Pan Novák chtěl podle svého písemného vyjádření z ledna 2012 dokončit ve funkci školní rok 2012/2013, jelikož 9.11.2012 mu vznikl nárok na starobní důchod. Rada panu řediteli naprosto jednoznačně vyhověla. Po jeho zpětvzetí této žádosti v září 2012 měl zájem pracovat ve funkci do konce školního roku 2014/2015. Vím, jsou to ještě 2 roky, ale za tyto 2 roky bychom my nebo naši nástupci řešili konkurs na místo ředitele/ředitelky školy. Upozorňuji, že nikdo z místní samosprávy neinicioval novelu školského zákona, která zavedla šestiletý cyklus pro obsazení místa ředitelů škol, my naplňujeme zákon.
  Konkursní komise má dostatečnou kvalifikaci na to, aby vybrala z uchazečů člověka, který bude mít zájem dobře řídit ždíreckou školu. Nebo si někdo myslí, že město vynakládá miliony korun do oprav školy jenom proto, aby škola uvnitř fungovala špatně? Tomu snad nevěří ani naši největší kritici.

 9. Honza:
  28.03.2013 09:31:40

  *** OBSAH TOHOTO PŘÍSPĚVKU BYL ODSTRANĚN PROVOZOVATELEM WEBU, NEREAGOVAL NA VÝZVU K DOLOŽENÍ SVÝCH TVRZENÍ *** 5.4.2013 7:11

 10. Iva Pohanková:
  27.03.2013 09:36:38

  Dobrý den, dovolte mi vyjádřit se k níže uvedeným diskuzím k tématu MŠ a ZŠ Ždírec. Jsem zděšená z některých příspěvků, především pak z příspěvku od Mgr.Adama. Je příkladem toho, jak vedoucí úředník"šmahem" od stolu dokáže rozhodnout a zničit to, co jiní dlouho budují - kvalitu, pověst, důvěru. Pan Adam porušil základní předkonkursní zásadu-být nestranným- a chvála Bohu, že byl pod tlakem okolností v konkursní komisi nahrazen. Až mám z tohoto pocit, že kampaň vznikla záměrně. Přitom my všichni, kteří pracujeme nebo jsme pracovali ve školství (mám za sebou 25 let praxe v roli učitelky a poté ředitelky na ZŠ a SŠ) moc dobře víme, jak křehké jsou vztahy mezi učiteli, žáky, rodiči, veřejností..., jak křehká je ve školství hranice mezi chválou a hanou až nenávistí. Školu ve Ždírci jsem měla možnost osobně poznat v rámci tzv.manažerských praxí, kde byla sledována z různých pohledů - vedení, výsledky, provoz atd. Musím říci, že by mnoho a mnoho škol mohlo závidět. Výborné vzdělávací výsledky, kolektiv pedagogů, který vesměs táhne za jeden provaz a je zvyklý opravdu tvrdě pracovat, erudované vedení školy - tandem Novák-Hojná... CO více by si měli - pan Adam, zřizovatel, žáci, rodiče atd... přát!
  Pevně věřím, že konkursní komise vezme "rozum do hrsti" a ve svém rozhodování zohlední především zájmy školy a jejích žáků a vybere ředitele-manažera, který má veškeré předpoklady k tomu, posouvat školu v budoucnu dále a který si být ředitelem této školy v rámci kariérního postupu i zaslouží!

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205