Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2096)

 1. Martinec:
  7.09.2011 15:44:11

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Milé maminky! Právě před chvílí mi telefonoval pan doktor Sýkora, že upouští od záměru převzít praxi po doktorce Silvestrové. Důvod je jediný: málo pacientů. Platby, které postačovaly paní dr. Silvestrové, která pobírala penzi, bohužel neuživí mladého lékaře, i když počítal i nadále s částečným úvazkem v nemocnici. Pana doktora jsem přesvědčoval já, páni starostové z H.Borové i z Krucemburku, ale jeho rozhodnutí je v této chvíli jasné. Minulý týden jsem se obrátil i na pana hejtmana dr. Běhounka, který je místopředsedou správní rady VZP, aby zaloboval v prospěch dr. Sýkory. Měli jsme od pana hejtmana příslib pomoci. Bohužel, matematika je neúprosná. I přes opravdu nízké nájemné v ordinaci ve Ždírci, slibu maximální pomoci do začátku praxe atd. se pan doktor neodváží jít do nejistoty. Mám snad jednu potěšující zprávu, a to, že pan dr. Komárek je připraven převzít všechny pacienty paní doktorky Silvestrové. Jan Martinec, starosta

 2. Martinec:
  27.08.2011 09:18:57

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Milá Lenko! Nevím, co mělo být od pana Komárka nefér. První krok při svých úvahách o možnosti zřízení praxe byl ten, že oslovil paní doktorku Silvestrovou, zda neuvažuje o odchodu do penze a navrhl jí odstupné za "přenechání" praxe. Paní doktorka to odmítla, na což měla právo. Ale krok pana Komárka, kdy nejprve kontaktuje lékařku, které se vše týká, mě připadá jako v té době nejlepší. Až po případné dohodě by požádal o výběrové řízení, změnu nájemce ordinace atd. Jinak souhlasím s tím, že diskuze se zvrtla a neslouží nám ke cti. Věřte, že s pány doktory Komárkem a Sýkorou se dohodneme, budeme jim při zařizování ordinací maximálně nápomocni a vše dopadne dobře ku prospěchu pacientů. Chlapi naštěstí nejsou ješitní, ale spíše pragmatičtí a nakonec se dohodnou. Nyní je hlavní, aby pan doktor Sýkora získal smlouvu s VZP. A tomu chci i já osobně napomoci dle svých možností. Stejný názor mají také kolegové starostové z Krucemburku, Sobíňova i Havlíčkovy Borové, se kterými o věci průběžně jednáme. Oni již na VZP jednali a určitý příslib uzavření smlouvy existuje.

 3. Martinec:
  26.08.2011 09:04:46

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Já věřím, že vše dopadne ku prospěchu dětí. Víte, nejlepší by bylo o všem si promluvit osobně. O něčem se nedá dost dobře psát tak, aby to vystihlo situaci.

 4. Martinec:
  26.08.2011 07:46:03

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Vážená paní! Lidská paměť je krátká, to je normální. Přesto si ale pamatujeme na situaci před 3 roky, kdy se o praxi pediatra zajímal dr.Komárek. Doktorka Silvestrová dělala vše možné, aby tuto snahu zhatila. Intervenovala na VZP i u krajské výběrové komise za to, že pro Ždírec jeden lékař stačí. To není pomluva to je doložitelný fakt. Pan doktor Komárek trpělivě jednal s pojišťovnami a teprve půl roku po otevření praxe mu začaly hradit náklady všechny větší ZP. Celý první rok byl ve ztrátě. Vydržel a nyní máme u nás 2 pediatry a možnost volby lékaře. A k té Vámi uváděné ztrátě pacientů. Včera doslova přemlouval havlíčkoborovský starosta pan Hájek paní doktorku, aby ještě v září ordinovala v H.Borové a to právě proto, aby maminky nepřešli s dětmi např. do Přibyslavi, Chotěboře atd. a dr. Sýkora neměl od začátku menší počet pacientů. Paní Silvestrová totiž borovským oznámila, ať si v září jezdí do Ždírce. Tak nevím, kdo jedná nefér vůči paní doktorce. Znovu opakuji: výpověď z ordinace bez požadavku jakékoliv náhrady dala městu paní Silvestrová a informovala mě, že podle VZP je obvod saturován a VZP zde dalšího lékaře smluvně nepodpoří. Ihned jsem proto kontaktoval dr. Komárka s otázkou, zda je schopen zajistit péči o všechny malé pacienty. V průběhu první poloviny července jsme se jako rada města radili, jak vyřešit svízelnou situaci a projednávali jsme i přestěhování dr.Komárka do centra města, aby byl lépe dosažitelný. A připomínám, že u nás na radnici se pan doktor Sýkora zastavil až 17.srpna. Nevím tedy, proč se stále domníváte, že paní doktorce nějak škodíme. To ani náhodou. Mám ověřenou informaci z krajského úřadu, kde paní doktorka již počátkem května vznesla dotaz, jak zrušit praxi, jak naložit se zdravotními kartami apod. Nás o svém záměru neinformovala, asi to nepovažovala za nutné. Neděllejte proto z paní doktorky nějakou oběť úřední šikany, kterou starosta vyhání z ordinace. Tak to prostě není. Ujišťuji , že já ani žádný radní nemáme naprosto žádnou potřebu některému z lékařů stranit. Jsme rádi, že pan dr. Sýkora má zájem u nás působit a toto působení mu usnadníme do začátku praxe mj. také symbolickým nájemným tak, aby mohl ordinaci rozjet, protože počet dětí, které převezme od paní doktorky je pro práci na plný úvazek nízký. Zaměstnanci města ordinace pomohou přestěhovaí, v prostorách ordinací je stejně nutné vymalovat atd., takže se neděje nic mimořádného. A že budou muset některé maminky s dětmi k hasičské zbrojnici? Teď tam docházely jiné maminky a to bylo v pořádku? Já mám dojem, že některé maminky nechtějí vidět věci objektivně. Dnes a v pondělí budeme s oběma lékaři jednat s cílem nebránit chodu obou ordinací. O výsledku jednání budu veřejnost infoérmovat. Připomínám pouze, že termín zahájení činnosti praxe dr. Sýkory se bude odvíjet od jeho smlouvy s VZP. Přejme si, aby to bylo co nejdříve, ale to jde skutečně mimo nás. To je vztah pana doktora a VZP.

 5. Martinec:
  25.08.2011 07:04:20

  Re: Jak se nám žije ve Ždírci
  Děkuji, slova chvály vždy potěší. Je těžké někdy vyhovět všem požadavkům a řešit věci jako chytrá Horákyně je polovičaté. Proto se někomu některá naše rozhodnutí nemusí líbit, ale jsem rád, když občané svůj názor sdělí. Ne vše vidí člověk i při sebelepší vůli správnýma očima. Názor okolí je pro radu města důležitý.

 6. Martinec:
  24.08.2011 12:42:19

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Nevím co myslíte tím, že je vám líto, jakým způsobem musí opustit praxi paní doktorka Silvestrová. Nevím, jaké máte informace, ale paní Silvestrová zaslala městu výpověď sama, předpokládám tedy po zralé úvaze. Nikdo z naší strany na paní doktorku nevyvíjel žádný nátlak, bylo to jen a jen její rozhodnutí. A nechápu také, proč uvádíte, že by měla pokračovat "její" ordinace. Budova patří městu a novou praxi zde bude provozovat nový lékař. Paní doktorka odchází na odpočinek, který si určitě v jejích letech zaslouží. K poznámce o panu doktoru Komárkovi a k "připravení" o praxi. Pan Komárek nabídl lékařce, která byla již dlouhodobě v důchodovém věku odkoupení praxe, což není standardní postup. Rada města viděla, že je zde relativně mladý pediatr a v době, kdy některá města marně shání lékaře jsme tohoto lékaře podpořili tím, že jsme mu pronajali ordinaci, kterou paní Silvestrová opustila. Mohu jenom konstatovat, že pan dr. Komárek má daleko více pacientů, než-li paní dr. Silvestrová. Přesná čísla znají jenom lékaři a pojišťovny, ale i tato informace je pro radu města podstatná.

 7. Martinec:
  24.08.2011 08:03:18

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Milá paní! Vše je trochu složitější, než-li si myslíte. I my máme zájem o to, aby dr. Sýkora ve Ždírci otevřel praxi. Stejný zájem nás před 3 lety vedl k tomu, abychom umožnili otevřít praxi panu dr. Komárkovi, tj. získat do Ždírce 2 pediatry. Problém je v tom, že s novým lékařem musí uzavřít smlouvu VZP. Na tom je vše závislé a nikdo jiný nemá možnost v této věci cokoli rozhodnout. Paní dr. Silvestrová požádala krajský úřad o otevření výběrového řízení na provoz ambulance. Zájemci o tuto ambulanci se musí přihlásit do 21.9. na KrÚ. K přihlášce potřebují mít mj. i nájemní mslouvu nebo doklad o vlastnictví zkolaudované ordinace. To pan dr. Sýkora mít od nás bude. Po uzavření přihlášek zasedne komise, složená ze zástupců zdr. pojišťoven a krajského úřadu, která posoudí odbornost atd. žadatelů a DOPORUČÍ uzavřít pojišťovnám s vybraným lékařem smlouvy. Zaměstnancké pojišťovny se řídí tím, co udělá VZP. Jestliže bude vše probíhat hladce a VZP uzavře s dalším pediatrem smlouvu, lze předpokládat zprovoznění ambulance od 1.listopadu 2011. Pokud byste měla zájem o získání podrobných informací o průběhu výběrového řízení, můžete se obrátit na pana Talpu z kraského úřadu, odboru zdravotnictví (talpa.d@kr-vysocina.cz), který toto výběrové řízení připravuje a bude organizovat i další průběh. Z informací KrÚ vím, že paní dr. Silvestrová má takový počet pacientů. který nenaplňuje celý úvazek lékaře pro otevření ambulance jako jediného zdroje příjmů. Tzn. že pan dr. Sýkora (pokud se přihlásí do výběrového řízení a úspěšně jím projde) bude muset získávat nové pacienty nebo stále ještě pracovat např. na část úvazku v nemocnici. Zdůrazňuji, že rada města bude rozhodovat při pronájmu městem vybudovaných a levně pronajímaných ordinací tak, aby pediatrická péče byla ve Ždírci bez přerušení stále dostupná. Problematika obsazování lékařských obvodů je složitější, než-li se jeví a rád bych vám vše vysvětlil osobně, případně uveďte svůj bližší kontakt. Jan Martinec, starosta

 8. Martinec:
  22.08.2011 15:01:20

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Jak jsem již uvedl, s panem doktorem Sýkorou jednáme, dnes jsme obdrželi žádost o pronájem ordinace a ve středu se bude věcí zabývat rada města. Jsme rádi, že o Ždírec nad Doubravou mají zájem 2 pediatři, některá města a obce hledají lékaře marně. Vše se mohlo řešit pružněji a rychleji, ale to bychom o tom museli vědět. Jak jsem měl možnost poznat pana doktora Komárka, tak jsem přesvědčen, že když s nimi přijdete na ošetření, tak Vaše děti ošetří a nebude Vám vyčítat, že nejsou jeho pacienty.

 9. Martinec:
  22.08.2011 07:29:13

  Re: Ordinace pro děti a dorost
  Pan doktor Sýkora mě kontaktoval minulý týden a dohodli jsme se, že radě města navrhnu, abychom panu doktorovi pronajali ordinaci na Žďárské 32. To je první podmínka k zahájení jednání s VZP. Pokud se mu podaří prosadit druhý obvod u VZP a následně projde výběrovým řízením, které organizuje krajský úřad, nic nestojí v cestě otevření druhé pediatrické ordinace. Není to ovšem vše tak jednoduché, jak se domníváte a nezáleží to pouze na nás. Jsme připraveni panu doktorovi maximálně pomoci, ale rozhodující slovo má VZP a krajský úřad.

 10. Martinec:
  17.08.2011 06:47:49

  Re: Sportoviště
  Sportoviště má ve výpůjčce a správě TJ Sokol Horní Studenec, předsedou TJ je p.Bajowský. Obrátit se můžete také na předsedu osadního výboru p. Jiřího Dobiáše.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210