Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2053)

 1. Luděk Uchytil:
  10.11.2008 12:29:19

  Re: pila
  Stora Enso Timber Nadrazni 65 Zdirec n.D. Czech Republic Tel. +420 569 77 6600 Fax. +420 569 77 6690

 2. Klára:
  10.11.2008 11:13:11

  pila
  Nemůžu najít žádný kontakt ani telefonní číslo do pily ve Ždírci nad Doubravou. Jestli můžete poraďte, děkuji.

 3. Jan Martinec:
  2.11.2008 10:03:02

  Re: Co si myslíte o Ždírci?
  Chtěl bych s trochou do mlýna přispět k diskuzi o obchvatu (obchvatech) Ždírce. Nevím, jak moc sledujete dění v radě města nebo zastupitelstvu, ale je faktem, že již více než rok jednáme o podmínkách výstavby obchvatu Ždírce na severní straně. ŘSD ČR, správa Jihlava, připravuje obchvat silnice I/37 na úseku Krucemburk - Dlouhý, hranice kraje. Projekt pokročil dost daleko a v této chvíli nám komplikuje projektování cyklostezky od studeneckého hřbitova do Údav, jelikož na Barchanci dojde podle projektu silnice k podstatným změnám vevýškovém a směrovém uspořádání komunikace. Ale od začátku: cca 300 m před Ždírcem ve směru od Krucemburku bude obchvat veden ke Kohoutovu, projde mezi lesem Borovinou a starým vodojemem, kde bude přecházet mimoúrovňovně nad silnicí I/34 (Kohoutovský kopec má být o cca 5 m probagrován) dále půjde po náspu k železnici, nad kterou přejde cca 200 m dlouhým mostem, projde špicí Lázničkova lesa a plynule se napojí na stávající silnici na Pardubice. Ta bude ovšem podstatně směrově a výškově upravena. Z křižovatky před Údavami je v jedné variantě navržen severozápadní obchvat Údav (nad Údavami) a silnice se napojí na stávající I/37 za křižovatkou na Všeradov. Tento projekt ŘSD plně podporuje a lze věřit, že se v příštích letech uskuteční. Vzhledem k právnímu stavu a možnostech výkupu pozemků se nelze dopmnívat, že se stavět začne do 3 let. Spíše do 8-10. Takto to odhadují experti. Obchvat zmiňované České Bělé v novodobé podobě v podstatě tak, jak je budován, projetovala fa Optima Vysoké Mýto už někdy v roce 1992-3. K projektu obchvatu Ždírce se zásadně vyjadřují ochranáři ze správy CHKO Železné hory i Žďárské vrchy. I městu se původní návrhy nelíbily a nyní se intenzivně pracuje na 3. variantě obchvatu. Jiná situace je s obchvatem města silnicí I/34 ve směru od H.Brodu. Zde opět díky přítomnosti CHKO Žďárské vrchy a i díky zdravému rozumu, připadá v úvahu pouze obchvat někde z kopce Kominík západně za Novým Ranskem, přes železnici, za areálem pily a opět před Studencem napojení na projektovanou silnici I/37. Problém je v tom, že obchvat je možné z velké části řešit pouze na k.ú. Sobíňov a musí ho tedy protlačit kraj. Město Ždírec n.D. nyní pracuje na novém územním plánu a rádi bychom v rámci zpracování dostali naše myšlenky na obchvat silnice I/34 kolem Ždírce do tohoto ÚP. Uvidíme!!!

 4. mladý obyvatel:
  1.11.2008 20:34:41

  Re: Co si myslíte o Ždírci?
  No nevím,jestli se obchvaty staví tam,kde kolabuje doprava.Proč se tedy začal stavět obchvat České Bělé,přes kterou jde jenom jedna silnice první třídy ze dvou,co protíná Ždírec?Logicky vzato,všechna auta,co projedou Českou Bělou projedou Ždírcem a tam si dokázaly obchvat prosadit.My tady máme dvě silnice první třídy plus jako bonus dvojku na Chotěboř.Podívejte se na mapu.Chápu lecos,ale objektivně vzato obchvaty už stojí na mnohem méně zatížených komunikacích kolem obcí a měst.A srovnávat Hlinsko,kde se kolony logicky tvoří kolem světelné křižovatky a když jedou lidé do práce a z práce,to opravdu nejde.Postavte tady také světelnou křižovatku u kina a budete se divit.Vždyť opět opomíjíte skutečnost,že hlavní komunikací Hlinska,je opět silnice co přivádí dopravu ze Ždírce na Poličku.A o těch přechodech bych moc nemluvil.Ty na Žďárské silnici prakticky neexistují.Chápu,všechno stojí peníze,mnohé obce jsou na tom hůře,ale mnohé také lépe.A z vlastní zkušenosti mohu říct,že musí být jiná kritéria,než množství aut,které danou obcí projedou.Soudě podle již zrealizovaných obchvatů v ČR.A věřte,že mě jako řadového občana těžko uspokojí deset prodaných gulášů navíc projíždějícím kamioňákům.Mě zajímá bezpečnost dětí,které musí denně tyto silnice přecházet a když nic jiného aspoň debata na toto téma.

 5. Luděk Uchytil:
  24.10.2008 16:17:39

  Re: Co si myslíte o Ždírci?
  Na co obchvat? Máte snad pocit, že dopravní situace ve Ždírci je v tak kritickém stavu? Tvoří se kolony, zácpy, nedá se snad přejít v klidu(počkat si i10 vteřin než přejedou auta) přes přechod? Zajeďte si do Hlinska ráno nebo večer a budete ještě rád za uvolňenou dopravu ve Ždírci. Nemluvě o alespoň částečné podpoře v podnikání místní restaurace díky kamioňákům, kteří se zde zastaví na jídlo a nechají ve městě nějaké peníze. Kolik místních obyvatel může zodpovědně říct: "Snažím se maximálně podpořit místní živnostníky".Osobně slyším z jejich úst jak stojí služby za .... tam nic nemaj, tam ani nepůjdu protože,... Živnostník, aby mohl nabídnout kvalitní služby, široký sortiment a jiné věci potřebuje zisky z tržeb od lidí. Osobně jsem začal ve Ždírci podnikat před 3 roky. V prvopočátku jsem obchodoval jen s úzkým sortimentem brýlí a po nějaké době jsem svůj sklad rozšířil již na 1000 brýlových obrub.A teď o čem mluvím. Dost často se mi stane, že příjde do obchodu člověk a chce po mě upravit brýle, které si zrovna před týdnem koupil v Chotěboři nebo v Havl. Brodě. Na nákup nových brýlí mu je Ždírecká optika málo (koupí radši tam kde je), ale jakmile se mu nechce do světa(nemá tam zrovna cestu pro jiný nákup), tak potom je mu místní optika dobrá. Jenže úpravy za 5 kč mě opravdu neuživý. Pokud začnou být místní obyvatelé solidární a podpoří místní podniky, tak ty budou mít potom i více pěněz na nákup širšího spektra zboží. Jenže v dnešní uspěchané době jakmile člověk nesežene všechno hned, tak je zle a jde okamžitě jinam.A teď nakonec něco málo o nevděku vládnoucím světem. Jako podnikatel ve Ždírci se snažím maximálně podporovat místní živnostníky. Například jsem si nechával dělat výměny oleje u auta u místního autoopraváře (i když by to pro mě bylo snažší v místě mého bydliště).Manželka pana opraváře věděla, že zde mám optiku a dokonce slibovala nákup brýlí v mém obchodě. Při dalším objednávání na výměnu oleje jsem si všiml, že manželka opraváře má nové brýle a ty samozřejmě nebyly z mého obchodu. Paní se nepřišla ani kouknout na můj sortiment brýlí a koupila je rovnou jinde. Netvrdím, že u mě musí všichni nakupovat jenom proto, že jsem ve Ždírci jediná optika, ale alespoň by měli mít zájem a snahu mne podpořit. Dokáží Ždírečtí obyvatelé podpořit místní podniky na tolik, aby jim to podnikatelé mohli vrátit lepší obslužností a nabídkou širšího sortimentu zboží?

 6. Jan Martinec:
  21.10.2008 08:15:39

  Re: Co si myslíte o Ždírci?
  Byl jsem přímo vyzván k diskuzi, tedy diskutuji. Předpokládám, že si někdo ve Ždírci nemyslí, že vedení města nechce ve Ždírci další prodejní plochy? Tak naivní určitě nikdo není. Jaká je tedy situace. Pominu to, že během několika málo minulývh let uzavřeli do té doby dobře fungující prodejny Sotonovi i pan Málek. Proč asi? Údajně neměli zákazníky a tlak předpisů a byrokracie je dohnal až k uzavření prodejen. Podobně se zachovala před lety Jednota, když pod tlakem masny p.Šutky (vámi žádaná konkurence) uzavřela svoji prodejnu na náměstí. Ale to ti, kdož diskutují na našem webu už asi nepamatují. Co tím chci říci? To, že město nemůže nutit podnikatele, aby podnikali, když se jim to nevyplácí. Věřte, a je to snadno doložitelné, že ze strany města nikdy nikdo nikomu v jeho podnikání neházel klacky pod nohy. Prodejnu p.Šutky před léty jsme vybudovali z obecních prostředků, stejné to je s dalšími službami jako lékárna, optika, masáže a kosmetika, knihovna, silně jsme finančně a zejména budovou napomohli vzniku spořitelny ve Ždírci, vzniku nové pošty atd. Ždírec prostě byl po válce provinční vesnicí a po roce 1990 se hodně věcí a služeb podařilo do Ždírce dotáhnout. Kdo nechce, nebo není se situací seznámen, tak to nevidí. Podobné je to nyní se supermarketem. Zhruba od roku 1997, tedy od vzniku nového územního plánu, jsme vytvářeli podmínky pro možnou stavbu vetšího obchodu u Pikulky. Postupně jsme vykoupili pozemky a přiblížovali k lokalitě inženýrské sítě. Od roku 2000 jsme uzavřeli celke 3 smlouvy s developery na získání provozovatele supermarketu - společnost Reinpo ze Žďáru, Eslot ze Zbraslavi a Indes-Invest z Děčína. Všechny nadějně vypadající investice nakonec pro nezájem obchodních řetězců skončily ve ztracenu. Ždírec byl prostě pro řetězce nezajímavý. Svazek dokumentů, týkajícíh se nabídek pozemků řetězcům a korespondence s developery tvoří už slušné počtení, které rád zájemcům zapůjčím. Ne z alibismu, ale proto, aby viděli, jaká je skutečnost. V roce 2004 projevily o výstavbu prodejny zájem 2 společnosti. Jednota Havlíčkův Brod, které jsme 12.7.2004 nabídli uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě a dále firma NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod. Jednota smlouvu nikdy nepotvrdila a návrh tedy zapadl. Jednání s oběma zájemci ukončilo rozhodnutí zastupitelstva ze začátku roku 2006 o prodeji potřebných pozemků firmě NIMIRU. Důvodem byla zejména snaha vytvořit Jednotě konkurenční prostředí. Od roku 2006 připravuje NIMIRU výstavbu obchodního centra. Byla založena s.r.o. Obchodní centrum NIMIRU Ždírec n.D. s.r.o. (viz www.justice.cz) a je vydáno stavební povolení na stavbu prodejny. Nyní stojíme před zásadním problémem. Věřit dále firmě NIMIRU a vytrvat, nebo se soudní cestou domáhat vrácení pozemku pro výstavbu s výhledem na několikaletý soudní spor. Jakou chcete ode mne odpověď na otázku výstavby supermarketu? Mám lhát a mlžit, že je vše v chodu a prodejna bude? Já to nevím, jenom z informací a průběhu jednání s firmou věřím, že vše dopadne dobře. Přesto připravujeme podání žalobu k soudu na splnění věcného práva ze smlouvy kupní a s tím vědomím, že můžeme celou přípravu stavby zastavit, nebo dokonce zmařit. Možná, že místo psaní úvah na našich stránkách, by bylo lepší zajít na zasedání zastupitelstva a tam se přímo zeptat a nechytat informace z éteru. A ještě jednu drobnost. Já svoje jméno v diskuzi neskrývám pod termíny "mladý obyvatel" a "xman".

 7. mladý obyvatel:
  20.10.2008 16:29:43

  Co si myslíte o Ždírci?
  Podle mě je to předimenzovaná vesnice,s nevyhovující obslužností,přecpanou školkou,atd.atd.Jenže přes normální vesnici s jedním konzumem,fotbalovým hřištěm a školkou nejezdí několik tisíc aut denně,nekouří na ní z jedné strany pila,z druhé slévárna atd.Ždírec prostě zůstal vesnicí co si na město jenom hraje se všemi negativními důsledky.Podívejte se na Ždírec z letadla.Je to několik fabrik s plochou větší než obytná zástavba.A skrz něj trojúhelník silnic.Co takhle aspoň obchvat???Ten se bude také slibovat jako nákupně kulturní středisko???To,že nám tady stojí elektrické sloupy uprostřed silnice vědí po vlastní zkušenosti až v Plzni....

 8. Luděk Uchytil:
  7.10.2008 11:01:29

  Re: Nuda ve Zdirci
  Ono i těch několik "málo" milionů korun je docela velká suma a návratnost čeká až naše vousatá prapraprapra vnoučata. Je to ale nejlepší (nejekonomičtější) řešení, využít stavebních úprav stávajících budov s možným potenciálem jejich širšího využití. Jen aby byla i podpora místního obyvatelstva. Je snadné stěžovat si na vše a těžší je udělat sám něco pro to, aby se situace změnila.

 9. Jan Martinec:
  6.10.2008 16:54:43

  Re: Nuda ve Zdirci
  Vážení, stavba na "zeleném drnu" je srovnatelná s připravovanou sportovní halou. Zde je kvalifikovaný odhad nákladů, provedený pro účel dotace, 63 mil.Kč. Prozatím uvažujeme o přístavbě kinosálu tak, aby byl univerzálnějš,í v nákladu několika málo milionů Kč.

 10. Luděk Uchytil:
  6.10.2008 13:45:29

  Re: Nuda ve Zdirci
  Teď už jenom sehnat asi tak 15 milionů korun a jde se na to :-(

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205