Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2053)

 1. František Němec:
  24.03.2022 10:51:08

  Pro paní Křížovou. Město zajišťuje především odvoz odpadů od rodinných a bytových domů. Pokud nestačí kontejner u zahrádkářské kolonie, je možné bioodpad a větve dovézt na sběrný dvůr, který je otevřený 4 dny v týdnu. (viz https://www.zdirec.cz/cz/mesto/nakladani-s-odpady/)

 2. Magda Křížová:
  24.03.2022 07:44:14

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, zda by město nemohlo přistavit kontejnery na odpad ze zahrádek k zahrádkářským koloniím dříve než v dubnu. V této době již všichni zahrádky upravují a je přistaven jen jeden kontejner...
  Děkuji Křížová

 3. Martin:
  18.03.2022 09:20:39

  Dobrý den,
  Chci se zeptat, jak to vypadá se stavbou obchodního centra u kruhového objezdu. Děkuji

 4. Nikl:
  14.03.2022 15:23:05

  Dobrý den, při začleňování dětí uprchlíků z Ukrajiny bude postupováno dle platných úředních předpisů. Pro přijetí do MŠ je vyžadováno povinné předepsané očkování. Pokud ho příchozí uprchlíci před válkou nebudou moci doložit, bude jim navrženo přeočkování dětí a teprve po tomto procesu budou moci být začleňování do školky.

  V základní škole není očkování podmínkou pro začlenění se do kolektivu, nicméně zákonní zástupci dětí budou očkování také dokládat, případně vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti. Bude umožněno chybějící očkování dětí doplnit.

 5. Tomáš S.:
  13.03.2022 10:47:13

  Dobrý den, to co se deje na Ukrajině je pro každého nepředstavitelné a všechny nás to mrzí. Ale chtěl bych vědět, zda je myšleno i na přicházející rizika s příjímáním uprchlíků a okamžitého začleňování do naší společnosti. V nedávné době jsme nemohli skoro ani chodit ven, omezovali nas v pohybu a celkově pro nas samozrejmé věci. Opravdu bych rád věděl,zda tito dospělí a děti, které budete začleňovat do škol a školek, mají doložené povinné
  očkování, které je v naší zemi vyžadováno ? Omlouvám se všem, kteří toto budou brát tak, že nejsem ohleduplný a že by mi přáli, abych byl v jejich situaci. Bohužel toto je obava z toho, že my pomůžem všem a nám posléze v případě nouze pomůže kdo? Otázka pro každého co vše je ochoten obětovat.
  Nebo je potřeba pro nově vznikající linku "levná pracovní síla"?

 6. Nikl:
  10.03.2022 12:57:31

  Pro paní (slečnu) Zuzanu, rekonstrukce kina na klub se neplánuje.

 7. Zuzana:
  10.03.2022 12:47:52

  Uděláte místo kina ve ždírci klub?

 8. Nikl:
  9.03.2022 15:08:30

  Na dotaz pana Ivoše k opravě silnice č. I/37 Ždírec nad Doubravou - Údavy. Podle posledních informací, které mám z jednání s ŘSD, probíhá výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice.
  Objízdné trasy se projednávají s úřady a s Policií ČR.
  Kdy bude přesný termín začátku oprav se ještě neví, ale v plánu je to na letošní rok.

 9. Nikl:
  9.03.2022 14:41:18

  Dobrý den,
  co týká pomoci lidí z Ukrajiny, tak společně s hasiči byla uspořádána humanitární sbírka. Část byla odvezena do Jihlavy, kde byla přeložena na kamion, který jel přímo na Ukrajinu. Tato humanitární sbírka stále probíhá. Veškeré věci se shromažďují na městském úřadě. Zítra půjde další dodávka zboží pro Potravinovou banku Vysočiny.
  Hasičům za organizační zajištění a všem občanům, kteří do sbírky přispěli patří velké poděkování.
  Město zorganizovalo společně s družstvem COOP HB sbírku trvanlivých potravin. Kdo chce pomoci lidem z Ukrajiny, tak v prodejně v COOP HB ve Ždírci n. D. a v Horním Studenci může nakoupit potraviny, které nechá přímo v prodejně. Město společně s hasiči dále zařídí další odvoz a distribuci tohoto zboží.
  Rada města na svém mimořádném zasedání rozhodla o nabídnutí bytů ve vlastní města pro uprchlíky z Ukrajiny. Jeden byt je nabízen pro seniory, kteří potřebují pečovatelskou službu.
  Firmy nebo soukromé osoby, které chtějí nabídnout ubytování pro Ukrajince, ať tuto informaci zasílají na email: ubytovaniukrajina@suz.cz.
  V pondělí na mimořádném zasedání zastupitelstva města, zastupitelé odsouhlasily pro Ukrajinu peněžitou pomoc ve výši 500 tis. Kč.
  Na území města jsou již Ukrajinci ubytováni. Hledají pracovní uplatnění. S úřadem práce spolupracujeme na začlenění těchto lidí do pracovního procesu. Nabízíme zaměstnání těchto lidí na VPP u města.

 10. martinec:
  9.03.2022 08:43:35

  Na dotaz občana k ubytování migrantů odpoví určitě kompletněji pan starosta. Za radu města mohu konstatovat, že radní rozhodli (prozatím) o poskytnutí tří bytů ve vlastnictví města pro ubytování utečenců z Ukrajiny.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205