Diskuse edit delete
upozorňovat e-mailem na odpovědi

Komentáře (2096)

 1. Martinec:
  17.10.2018 20:03:46

  Ustavující zasedání je možné podle zákona svolat až po 19.10. Předpokládám, že zasedání, spojené s volbou starosty, místostarosty, rady města a předsedů výborů, se uskuteční 1. listopadu, 18:00.

 2. Tomáš:
  17.10.2018 19:27:23

  Dobrý večer,

  mohl bych se zeptat zda je známo, kdy bude zastupitelstvo a volba nového starosty?

 3. občanka Ždírce:
  15.10.2018 20:18:12

  Dobrý den, chci se zeptat, od kdy se bude moci jezdit přes Údavy.

 4. nikl:
  11.10.2018 14:04:29

  Dobrý den pane Tomáši,
  hlavní program ke 100. výročí vzniku Československa jsme se snažili udělat na víkend, kdy je státní svátek. Což se nám podařilo. Vše se musí plánovat téměř rok předem, aby se vše zajistilo, dechový soubor, materiál na výstavu, hosté akce atd.. Sázení lípy jsme naplánovali na 19.10., jelikož se budou vysazovat lípy i na místních osadách. Podzimní trhy jsou vždy začátkem října a nelze termín posunout s ohledem na místní a regionální prodejce, kteří se účastní i jiných podzimních jarmarků. Určitě, kdo bude chtít, tak si z nabídnutého programu oslav vybere. Nedělní (28.10.) program začíná, jak je uvedeno na plakátech, v 13.30 hod. Koncert souboru mladých bude zbruba na 40 min, film je na 50 min. a beseda na 30 - 40 min. Budou také dvě přestávky na občerstvení (10 - 15 min.). Celý program bude trvat asi 2,5 hod.

 5. Tomáš:
  10.10.2018 10:47:17

  Dobrý den,
  všiml jsem si programu na sté výročí vzniku Československa ve Ždírci n. D. a chtěl bych se zeptat, zda by nebylo výhodnější spojit tyto oslavy do jednoho víkendu. A to tak, že by se v pátek uspořádala vernisáž, dále pak v sobotu trhy, které přejdou ve výsadbu Stromu republiky a v neděli by následoval program v kině. Jistě by byla hojnější účast našich spoluobčanů.
  Dále bych se chtěl zeptat, zda bude tento program v kině časově blíže upřesněn.

 6. martinec:
  4.10.2018 08:58:23

  Na vysvětlenou zájemcům o výstavbu RD v Novém Studenci: pozemek parc.č. 243/33, určený k výstavbě rodinných domů, je veden v bonitní třídě 1, což znamená problémy s vynětím ze zemědělského půdního fondu a dále vysoké poplatky za toto vynětí. Město z tohoto důvodu požádalo Státní pozemkový úřad o změnu bonity, což si ovšem opět vyžádá nějaký čas.

 7. Václav Culek:
  4.10.2018 06:44:41

  Dobrý den pane starosto
  Děkuji za odpověď. Zájem jsem neztratil, pouze jsem čekal na průběžné informace o změně stavu. Myslel jsem, že vypracování studie zabere čas a že po vypracování projektové dokumentace (návrh parcel, případné silnice směrem od okálů, popřípadě sítí) a konci nájmu budu informován o možnosti prodeje pozemeku. Tak se nestalo. Je-li tedy vše vypracované, chápu že se mohlo začít s prodeji.
  Děkuji Culek

 8. martinec:
  3.10.2018 07:47:38

  Milý Václave, přikládám dopis, který jsem Ti poslal 24.4.2017. Rada po projevení Tvého zájmu o pozemek vypověděla již 19.4.2017 nájemní smlouvu na pronájem pozemku, o jehož část jsi měl zájem. Ukončení pronájmu zemědělských pozemků je složitější, jelikož se nájem sjednává většinou s výpovědí k 30. září. Město v minulosti pronajímalo pozemky na 4 roky s možností opce.

  Text dopisu, ze kterého rozhodně nevyplývá, že město není ochotno vyhovět žádosti o prodej pozemku:

  Vážený pane!
  Zastupitelstvo města projednalo Vaši žádost o prodej části pozemku parc.č. 244/33 v Novém Studenci. Zastupitelstvo schvaluje záměr vytvoření parcel pro výstavbu rodinných domků v uvedené lokalitě, která je územním plánem určena k zástavbě.
  Pozemek, orná půda, je v současnosti pronajat. Rada města proto již rozhodla o výpovědi nájemní smlouvy a výpověď byla již nájemci zaslána. Výpovědní lhůta, pokud se nedohodneme s nájemcem jinak, začíná běžet od 1. září. Navrhl jsem proto nájemci dohodu o uvolnění části pozemku dle Vaší žádosti. Městský úřad zároveň zadal společnosti Efekt HB zpracování projektové dokumentace na studii budoucí zástavby uvedené lokality. Na základě studie bychom mohli oddělit parcelu pro budoucí výstavbu. Na náklady města přivedeme k pozemku potřebné inženýrské sítě – vodu, elektrický proud a dle potřeby i zemní plyn a vybuduje první část místní komunikace. Následovat by mohl prodej pozemku. Kupní cenu předpokládám, že zastupitelstvo stanoví relativně nízkou, ale bude vyžadovat záruku výstavby a kolaudace domu např. do 5 let od prodeje pozemku.
  O vývoji přípravy oddělení pozemku, projektu inženýrských sítí atd. Vás budu průběžně informovat.

  S pozdravem
  Jan Martinec, starosta

  Zastupitelstvo města již také vykoupilo pozemek č.768 pod bývalou trafostanicí od spol. ČEZ, který byl také překážkou pro prodej Tebou požadované parcely. Jednání s ČEZ vždy vyžaduje delší dobu, to není, jako když se dohodnou dva sousedé. Nicméně pozemek je již města a nyní nic nebrání tomu, aby projektant navrhl budoucí dělení pozemků v dané lokalitě a jejich budoucí prodej.
  Musím otevřeně napsat, že od odeslání dopisu 24.4. jsem od Tebe neměl jedinou informaci, zda Tvůj zájem o parcelu trvá. Nikdo tedy nikdy nezamítl Tvoji žádost o prodej pozemku, jenom nešlo vše tak rychle, jak by sis představoval z výše uvedených důvodů. Nyní je situace taková, že pozemek není propachtován, pozemek pod trafostanicí je města a nic nebrání přípravě výstavby technické infrastruktury.

  Václave, je naprosto nepravdivé tvrzení, že město nemá zájem o prodej stavebních pozemků v dané lokalitě. Tobě jsem jenom z důvodu možnosti okamžitého prodeje nabízel další stavební pozemky ve Studenci s cílem udržet Tebe a samozřejmě i ostatní mladé lidi ve Studenci.

 9. Václav Culek:
  3.10.2018 06:18:10

  Dobrý den
  Včera jsem si přečetl v Našich novinách
  Zastupitelstvo města: rozhoduje o prodeji části pozemku parc. č. 243/33 o výměře cca 1400 m2,
  k. ú. Nový Studenec, žadatelům dle žádosti čj. MŽ/845/2018,
  2) stanovuje kupní cenu na 75 Kč/m2+DPH, geometrický plán uhradí město, náklady na vklad vlastnictví do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  Před rokem a půl jsem podal žádost o koupi části pozemku před bytovkou ve Studenci, tedy část tohoto pozemku. Obešel jsem potřebné (vodovod, elektřina)
  Rada města ale prodej neschválila s tím, že se tento pozemek nejdříve rozparceluje.
  S tím, že je přednější pastva koní než pozemky pro lidi (voliče), kterým jsou raději nabízeny pozemky za kulturákem a nebo jdou jinam - do Podmoklan třeba, jsem čekal až dojde k onomu rozparcelování
  K tomu nedošlo a už se prodává? Tak přemýšlím kde jsem udělal chybu.. Proč tedy nepřišlo nejprve parcelování, síťování a pak prodej
  Ještě že máme ve Studenci takové zastání .. Nejdůležitější je Zátiší, kolem toho se točí vše, ale ostatní..
  Culek

 10. Iveta Štěrbová:
  1.10.2018 11:09:44

  Děkuji za odpověď. Popravdě jsem ani žádnou jinou neočekávala. Máte pravdu, že doposud žádný problém nenastal. Nastal až v okamžiku a to ze strany paní Pospíšilové, kdy si někdo další chtěl část pozemku pod svojí parcelou odkoupit. Po výstupu, který předvedla, jsem byla zhnusená a očekávala jsem, jak se město zachová. K pozemku paní Pospíšilové vede stejná přístupová cesta jako k našemu pozemku, a kterou mi doporučujete i Vy. Nikdy jsme tuhle cestu nevyužívali a ani nikdy nebudeme, jde čistě jenom princip, proč jednomu ano a druhému ne. Není to nic ani proti paní Pospíšilové, už je to taky starší dáma a myslím si, že by nemusela mít zapotřebí tuto situaci vyvolávat. Přeji hezký den

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210