Informační centrum obdrželo certifikát edit delete

16.2.2009 | Jiří Pavlíček

V závěru roku 2008 provedli pracovníci pověření agenturou CzechTourism kontrolu turistických informačních center, se kterými má CzechTourism uzavřenou Smlouvu o převodu práv k užití díla, t.j. logotypu v podobě "i" v bílé barvě na zeleném podkladu.

Na základě provedené kontroly bylo věřeno, že naše turistické informační centrum splnilo kritéria, která byla v loňském roce rozšířena a jsou podmínkou pro zařazení do sítě oficiálních turistických informačních center. Jako potvrzení této skutečnosti byl IC vydán "Certifikát 2009".

Poděkování patří zaměstnankyním informačního centra, paní Lédlové a Zvolánkové.