Kurzy paměti úspěšně začaly! edit delete

6.3.2009 | Zdeňka Lédlová

Kurz byl zahájen v počtu 24 posluchačů, což je na horní hranici max. počtu posluchačů v 1 kurzu. Lektorka paní Jana Vejsadová byla se svými posluchači  spokojena, a již se těší na další setkání.

 

Kurzy budou probíhat každé úterý od 17,00 -19,00 hodin v čítárně Městské knihovny (3.3.2009-31.3.2009 poslední kurz).

V cyklu pěti setkání se posluchači dozvědí, co ovlivňuje kvalitu paměti, jak o ni pečovat a jak ji cvičit. Získají přehled o profilu svých paměťových schopností a hlavně se přesvědčí, že toho, k čemu se doma sami nepřinutí, v příjemném kolektivu snadno docílí. Výsledky testů v průběhu všech lekcí jsou anonymní a slouží jen pro vlastní potřebu každého účastníka.

Věříme, že ti, kteří  se do kurzu paměti přihlásili budou spokojeni, a  zároveň se také  přesvědčí, že cvičení paměti nebolí, ale prospívá!

Rozsah:

základní program: 10 hodin ( 5x 2 hod.)

Cena:

senioři: 250 Kč za osobu / 10 hod., (25 Kč za 1 hod.)

ostatní: 300 Kč za osobu / 10 hod.

  

Lektor:

Jana V e j s a d o v á, certifikovaná lektorka/trenérka České asociace trenérů paměti a mozkového joggingu, vede řadu let kurzy cvičení paměti a koncentrace. Připravuje aktivizační programy zaměřené na trénink kognitivních funkcí a na efektivní práci s pamětí pro různé cílové skupiny.
Je autorkou on-line kurzu Cvičení a zdokonalování paměti (viz www.praxismedia.cz)

 

Tel: 569 694 620

E-mail: knihovna@zdirec.cz