Internet pro veřejnost

Pro návštevníky jsou k dispozici 3 počítače vyhrazené pro přístup k internetu. Jeden počítač je bezbariérový.

Ve vnitřních prostorech informačního centra, knihovny a Galerie Doubravka je dostupné wifi připojení k internetu zdarma. Bezdrátová síť se jmenuje knihovna, pro připojení je potřeba heslo (kniha).

Další možnosti připojení k internetu zdarma ve Ždírci nad Doubravou a v okolí:

Možnosti placeného připojení k internetu ve Ždírci nad Doubravou:

 • OK Comp
 • Fortech
 • UNET
 • pevné připojení O2
 • mobilní připojení O2, Vodafone, T-Mobile, u-fon


PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU

 • Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům městské knihovny a informačního centra (registrovaným i neregistrovaným).
 • Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 • Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu jedné hodiny.
 • Uživatel je povinen užívat pouze programové vybavení, které mu oddělení knihovny poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na formátovaná média informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítač, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.
 • Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v PC síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon v plném znění).
 • Knihovna a TIC neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
 • Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb.
 • Není povoleno provozování počítačových her.
 • Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tématikou.


Poplatek za možnost využití počítače v prostorách knihovny je 15 Kč za každou započatou hodinu.