Město Ždírec nad Doubravou vydražilo pozemky v elektronické dražbě

Výsledek dražby:

1) pozemky par. č. 600, 710, 777/42, 777/169 v k.ú. Ždírec nad Doubravou vydraženy za 175 000 Kč (1 882 m2  trvalý travní porost a 2 843 m2  orná půda),
2) pozemek par. č 781 v k. ú. Nový Studenec vydražen za 270 000 Kč (5532 m2  orná půda).