Oznámení o záměru převodu majetku č.3/2023

Oznámení o záměru převodu majetku č.3/2023

Záměrem prodeje jsou části z pozemků parc. č. 343/5 o výměře 526 m², druh pozemku orná půda; parc.č. 342/164 o výměře 2 m², druh pozemku ostatní plocha; parc. č. 342/165 o výměře 48 m² druh pozemku ostatní plocha; a parc. č. 343/6 o výměře 475 m² druh pozemku orná půda, k.ú. Ždírec nad Doubravou.