Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2023

Záměrem prodeje jsou pozemky parc.č. 940/21 o výměře 67 m², druh pozemku ostatní plocha a parc.č. 391/54 o výměře 1 180 m², druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Ždírec nad Doubravou.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2023