Oznámení o záměru prodeje majetku č. 9/2022.

Záměrem prodeje je pozemek parc. č. 51/14 o výměře 1 869 m² druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Stružinec.

Oznameni-o-zameru-prodeje-majetku-c.9-2022.pdf