Oznámení o záměru směnit nemovitost č. 11/2022

Záměrem je směnit pozemek ve vlastnictví Města Ždírec nad Doubravou parc. č. 365/2 o výměře 1 015 m², druh pozemku orná půda, k.ú. Horní Studenec za část pozemku ve vlastnictví Zemědělského družstva Křížová parc. č. 554/1 o výměře 1 847 m², druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Kohoutov

Oznameni-o-zameru-smenit-nemovitost-c.11-2022.pdf

.