Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 11/2023

Schváleno Radou města dne 10. července 2023, celkové příjmy a výdaje rozpočtu se tentokrát ponižují o 353 812 Kč.

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 11/2023