Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 12/2023

Rozpočtové opatření č.12/2023 bylo schváleno radou města 26.7.2023. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 670 359,10 Kč.

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 12/2023