Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 13/2023

V příloze naleznete rozpočtové opatření č. 13/2023 schválené radou města dne 16.8.2023, v kterém dochází k navýšení rozpočtu města na straně celkových příjmů a výdajů o částku 421 707,52 Kč.

Rozpočtové změny uvedené pod tabulkou rozpočtového opatření bude vzhledem k výši částek schvalovat zastupitelstvo města.

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 13/2023