Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 14/2023

V příloze naleznete rozpočtové opatření č. 14/2023 schválené radou města dne 30. srpna 2023. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se navyšují o 159 198,03 Kč.

Z důvodu převodu peněz mezi účty města (spořící účty, čerpání úvěru) se navyšují konsolidační položky na obou stranách rozpočtu shodně o 30 mil. Kč.

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 14/2023