Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvo města schválilo dne 7.9.2023 rozpočtové opatření č.15/2023. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu se nemění (nové investiční výdaje budou financovány z prostředků určených v rozpočtu na běžné a investiční výdaje, které nebudou do konce roku realizovány).

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 15/2023