Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 18/2023

Zastupitelstvo města schválilo dne 19. října 2023 rozpočtové opatření č. 18. Celková výše příjmů a výdajů se nemění. Mění se pouze struktura na straně výdajů.

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 18/2023