Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 2/2023

Rozpočtové opatření č.2/2023 schválilo zastupitelstvo města 16.2.2023. Dochází k zapojení úvěru ve výši 20 mil. Kč a zůstatku na účtech města k 31.12.2022 ve výši 935 703,47 Kč.

Celkové příjmy rozpočtu města se navyšují o 2 383 206,90 Kč, celkový výdaje pak o 23 318 910,37 Kč a financování činí 20 935 703,47 Kč. Vše dle přílohy.

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 2/2023