Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023 bylo schváleno radou města dne 22. března 2023. Dochází k navýšení celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu o 213 230 Kč.

Rozpočtové opatření č. 3/2023