Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvo města schválilo dne 20.4.2023 rozpočtové opatření č. 4/2023, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu o částku 4 293 009 Kč a celkové výdaje rozpočtu o částku 4 293 009 Kč.

(Konsolidační položky se vlivem převodů mezi účty města z důvodu dosažení výhodnějšího úroku z peněz města navyšují o 30 mil. Kč.)

Rozpočtové opatření č. 4/2023