Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 5/2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023 schvalovala rada města 10.5.2023, zápis č.13. Celkové příjmy a výdaje se navyšují o 621 061,61 Kč.

Rozpočtové opatření č. 5/2023