Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 7/2024

Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 7/2024 dne 26. června 2024.  Navyšují se zde celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o částku 10 263 027 Kč (částku 10 mil. Kč na obou stranách rozpočtu však tvoří konsolidační položky, tedy promítnutí převodů peněžních prostředků mezi hlavním a spořícím účtem města). Nové čisté příjmy a nové čisté výdaje rozpočtu, které se rozpočtovým opatřením č.7/2024 zapojují jsou tak ve výši 263 027 Kč.

Rozpočet města - Rozpočtové opatření č. 7/2024