Zimní údržba místních komunikací v sezóně 2020 - 21 edit delete

27.11.2020 | František Němec

Zimní údržbu budou v nastávající zimní sezóně provádět opět firmy ze Ždírce n. D. a z okolí podobně jako v minulých letech. Aby mohla být údržba úspěšně prováděna, je důležité, aby řidiči neparkovali v ulicích osobní automobily! Důležité je to zejména v úzkých uličkách, kde se traktor s pluhem nemůže automobilu vyhnout. Automobily parkujte výhradně na parkovištích nebo na svých pozemcích u rodinných domů! Pokud budou automobily překážet při zimní údržbě, nebude daná ulice vyhrnuta! Řidiči traktorů si nevezmou na svoji zodpovědnost riziko poškození nevhodně zaparkovaných automobilů.  

POZOR!  

Upozorňujeme naše občany, že od prosince 2020 budou probíhat opakované kontroly, při kterých se Městská policie Chotěboř zaměří na špatné parkování, především na stání automobilů na chodnících a na zeleni.

K tomuto kroku nás a Městskou policii vedou naše zjištění a stížnosti občanů na parkování automobilů  na zeleni, tedy místech, která k parkování nejsou určena. Žádáme řidiče, aby svá vozidla parkovali v souladu se zákonem o silničním provozu č. 361/2000 Sb., tedy mimo chodníky a veřejnou zeleň.

 

Zemědělská a.s. Krucemburk

 • Ždírec n. D. – ulice: Ke Stadionu, Na Balkáně, K Lávce, U Hřiště, U Potoka, K Hati, Příčná, Liběcká, Mírová, Hamerská, Na Výsluní, Ve Vilkách, Luční
 • cyklostezka Ždírec - Kohoutov
 • cyklostezka Kohoutov – Benátky
 • místní část Kohoutov
 • místní část Benátky
 • místní část Nový Studenec
 • místní část Horní Studenec

 Služby města Ždírec nad Doubravou

 • Ždírec n. D. - ul. K Borovině, U Pošty, Na Rozcestí, Školní, náměstí 9. května, U Kina, Lipová, Květinová, Stará,  ul. Spojovací, Družstevní, 5. května, Na Kopaninách, stezky pro pěší u DPS, areál kompostárny a sběrného dvora
 • místní část Nové Ransko
 • cyklostezka Ždírec – Horní Studenec a parkoviště u hřbitova
 • chodník Ždírec n. D. - Nové Ransko

 Josef Marek, Ždírec nad Doubravou

 • Ždírec n. D. - Nad Řekou, Jižní, K Doubravce, V Údolí, U Pikulky

 Pavel Mühlfait, Ždírec nad Doubravou

 • Ždírec n. D. - Pilská, Pod Tratí, Zahradní,      
 • ul. Nádražní bez úseku nádraží - Minigal
 • ul. Průmyslová - od Chotěbořské k nádraží

 Jan Matějka, Ždírec nad Doubravou

 • Ždírec n. D. - ul. Průmyslová (jižně od ul. Chotěbořské), K Trnávce

 Tomáš Kasal, Ždírec nad Doubravou

 • Ždírec n. D., ul. Na Balkáně - areál řadových garáží, ul. Konečná
 • ČOV - Pobočný rybník – Nové Ransko
 • místní část Nové Ransko

 Michal Bezouška, Vyhnálov

 • I/37 - Vyhnálov, V Kopcích (na objednávku)

 Rudolf Janovský, Chlum

 • místní část Stružinec
 • místní část Údavy

 Městys Krucemburk

 • cyklostezka Ždírec - Krucemburk

 OÚ Všeradov

 • Jasné Pole (na objednávku)

 Posyp vozovek

   -  posyp budou provádět Služby města a firma Pavel Mühlfait na celém území města a to drobnou kamennou drtí, případně bude provádět chemické ošetření vozovek – týká se hlavně ul. Nádražní, Průmyslové a Pilské

 Údržba chodníků

- Služby města Ždírec nad Doubravou

 

Případné dotazy a připomínky k zimní údržbě komunikací sdělte na Služby města Ždírec n. D., Bohuslav Němec, tel. 608 320 077, 569 694 023, e-mail: sluzby@zdirec.cz

nebo přímo na Městský úřad Ždírec n. D.: 

starosta Ing. Bohumír Nikl tel. 602 493 451, e-mail: nikl.b@zdirec.cz, nebo

místostarosta Ing. František Němec, tel.770 195 756, 569 694 024, 569 694 533, e-mail: nemec.f@zdirec.cz.