Jak do školy z Údav, Horního a Nového Studence po prázdninách?

Od 11. 9. 2023 bude kvůli opravě neprůjezdný úsek silnice I/37 Ždírec nad Doubravou světelná křižovatka – vjezd do firmy Czech LANA. Z toho důvodu bude u firmy Czech LANA zřízena dočasná zastávka náhradní dopravy označená „Ždírec n.Doubr., u LANY“ a autobusová doprava bude upravena následovně.

1) Nový a Horní Studenec od 11.9.2023 

Autobusy na lince 600350 budou jezdit z Chotěboře přes Podmoklany a Studenec ke hřbitovu a dál na Rovný – Slavíkov – Chotěboř a opačně. Ranní autobus, který má odjezd z Nového Studence v 6:44, doveze děti ke hřbitovu. Zde děti přesednou na náhradní dopravu v 6:55 a ta je dopraví do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY. Zde na ně bude čekat doprovod a ten je doprovodí podél stavby silnice bezpečně a včas až do školy. Doprovod bude z řad pedagogů nebo zaměstnanců města. 

Zpět do Studence pojede ze zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY náhradní doprava ve 14:03 a 15:25 a doveze děti ke hřbitovu, kde přesednou na autobus jedoucí na Horní Studenec a Podmoklany

2) Údavy a Rovný od 11.9.2023 

Z Údav pojede náhradní doprava v 6:33 přes Rovný do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY, kde bude v 6:44. Zde na děti bude čekat doprovod a ten je doprovodí podél stavby silnice bezpečně a včas až do školy. 

Odpoledne pojede náhradní doprava ze zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY ve 14:03 a v 15:25 do Údav se zastávkou u hřbitova. 

3) Slavíkov (Horní a Dolní Vestec) od 11.9.2023 

Na cestu do školy je možné využít ranní spoj ze Slavíkova v 6.00 do Sloupna a zde přesednout na náhradní dopravu v 6:10 do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY. Je možné také pokračovat do Chotěboře a přestoupit na autobus do Ždírce nad Doubravou. Druhou možností využít autobus ze Slavíkova 6:32, který doveze děti do Horního Studence ke hřbitovu. Zde děti přesednou na náhradní dopravu v 6:55 a ta je dopraví do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY. Třetí možností bude využití náhradní dopravy ze zastávky Rovný v 6:33 do zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY (viz doprava z Údav a Rovného).

Odpoledne pojede ze zastávky Ždírec n.Doubr., u LANY náhradní doprava ve 14:03 a doveze děti do Rovného a na Slavíkov. Další spoj v 15:25 pojede do Rovného, Slavíkova, Horního a Dolního Vestce.

Kompletní jízdní řády jsou přiloženy na následujících souborech. 

Oprava silnice I/37 by měla být dokončena nejpozději do konce října 2023.


VJŘ 600350 od 11.9. do 31.10.2023

0001(1)
0002(1)
nahradni-doprava-Slavikov-Zdirec-Sloupno
nahradni-doprava-Sloupno-Zdirec-Slavikov