Rekonstrukce ulice Ke Stadionu je prodloužena do 15. listopadu 2023

Z důvodu pozdějšího odstranění betonových sloupů a nadzemního vedení elektřiny nízkého napětí firmou VČE – montáže, a.s., Pardubice se ostatní práce na opravě ulice Ke Stadionu pozdržely, proto se prodlužuje rekonstrukce do 15. listopadu 2023. 

Vybudován je chodník pro pěší, parkovací místa podél areálu Tatran, parkovací plocha pro osobní automobily s celkovým počtem 27 parkovacích míst + 2 parkovací místa vyhrazená pro osoby ZTP naproti lesu Na Kopanině. Je vybudováno parkoviště pro autobus. Postaveno je oplocení podél areálu hřiště TATRANU a jsou dodělány chodníky pro pěší. Jsou kompletně osazeny sloupy veřejného osvětlení a položen asfaltový povrch komunikace a zpomalovací prahy. Provedena je změna nadzemního elektrického vedení na podzemní vedení a vybudována nová kabeláž pro veřejné osvětlení. Vybudovány jsou nové přípojky vodovodu a splaškové kanalizace. 

Do dešťové kanalizace jsou připojeny i domy, které v projektu nebyly zahrnuty. Systém dešťové kanalizace odvádí zachycené srážkové vody z komunikací do vodoteče Jánského potoka. 

V současné době chybí odstranění některých sloupů a vedení elektřiny nadzemního vedení a dobudování zpomalovacích prahů. 

Na rekonstrukci ulice Ke Stadionu spolupracovaly firmy: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, VČE – montáže, a.s., Pardubice, Elter Hlinsko a INSTAV Hlinsko. 

Město Ždírec n. D. investovalo do rekonstrukce ulice 25,4 mil. Kč s DPH a získalo od ministerstva pro místní rozvoj na vybudování komunikace dotaci ve výši 6,8 mil. Kč.

Děkuji všem občanům, kterých se rekonstrukce ulice týká za pochopení, součinnost a trpělivost.

Ulice-Ke-Stadionu1
Ulice-Ke-Stadionu2