Staň se občanem Ždírce nad Doubravou s odměnou 3 000 Kč

Město Ždírec nad Doubravou poskytne finanční dar ve výši 3 000 Kč každému občanu, který se v době od 16. října 2023 do 29. prosince 2023 přihlásí k trvalému pobytu v městě Ždírec nad Doubravou. 

Dar bude poskytnut občanu v hotovosti nebo bankovním převodem na účet v termínu od 22. ledna 2024 do 29. února 2024 za předpokladu, že občan požádal písemně o poskytnutí daru, ke dni předání daru má trvalý pobyt ve Ždírci nad Doubravou a uzavřel s městem darovací smlouvu. 

Podmínkou pro obdržení daru je, že žadatel se přihlásil k trvalému pobytu ve Ždírci nad Doubravou v roce 2023 poprvé. 

Rada města si vyhrazuje právo darovací smlouvu neuzavřít. 

Z denní praxe víme, že zejména v bytových domech, ale i v novostavbách bydlí mnoho lidí, kteří nejsou našimi občany. Město na ně nedostává příslušnou část daní. Tito občané neplatí poplatky za likvidaci domovních odpadů, ani např. poplatky za držení psa. Z těchto důvodů rada města rozhodla, že bude tyto občany motivovat finančním darem k tomu, aby se přihlásili do konce roku k trvalému pobytu u nás, ve Ždírci nad Doubravou.

Výzva je tedy prostá: Staň se občanem Ždírce nad Doubravou!

O naší výzvě "Staň se občanem Ždírce nad Doubravou" natočila reportáž také Česká televize. Celou reportáž z Událostí v regionech najdete zde: www.ceskatelevize.cz