Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.13/2017 edit delete

Oznámení o záměru prodeje částí pozemků parc.č. 25/1 a 538/4 a koupě části pozemku parc.č. 454, vše k.ú. Horní Studenec
26.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Zájezd na výstavu Flora Olomouc edit delete

Ve čtvrtek 17. srpna 2017
21.7.2017, Dana Josková, rubrika Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.12/2017 edit delete

Záměr prodeje části pozemků parc.č. 566/60 a 566/62 v k.ú. Horní Studenec, průmyslová zóna SEVER.
18.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Rozpočtové opatření č.9/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 12.7.2017 rozpočtové opatření č. 9/2017. Tímto opatřením se navyšují celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu o 453 834,00 Kč.
17.7.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.10/2017 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č. 247/5, k.ú. Horní Studenec, pro umístění včelínů.
14.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.9/2017 edit delete

Pronájem novostavby pohostinství s klubovnou spolku TATRAN Ždírec n.D.
14.7.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska