Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti č.4/2017 edit delete

Pronájem části pozemku parc.č 539/1, k.ú. Horní Studenec.
26.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Schválený Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 20.4.2017 návrh Závěrčeného účtu Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 a svým usnesením ho schválilo. Město je nově povinno zveřejnit schválený závěrečný účet města do 30 dnů od jeho schválení na svých internetových stránkách včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (zákon 250/200 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
21.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření č.5/2017 edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 20.4.2017 rozpočtové opatření č.5/2017. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové výdaje rozpočtu o částku 11 750 977,30 Kč. Tyto navýšené výdaje jsou kryty z přebytků minulých let.
21.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města