Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Loutkové divadlo Oblázek - Čert a Káča edit delete

V neděli 19.listopadu 2017 od 15 hodin v sále kina Krucemburk.
16.11.2017, Dana Josková, rubrika Kultura a sport

PODZIMNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL edit delete

V sobotu 18.listopadu 2017 od 14 hodin v Kulturním domě Horní Studenec.
16.11.2017, Dana Josková, rubrika Kultura a sport

Oznámení o záměru prodeje a koupě nemovitostí č.18-2017 edit delete

Předmětem prodeje jsou zastavěné části pozemků parc.č. 365/5, 344/7, 343/26 a 26/5. v k.ú. Nový Studenec
15.11.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Volba prezidenta České republiky, stanovení počtu členů OVK edit delete

Volba prezidenta ČR, 1. kolo 12. a 13. ledna 2018
13.11.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Pracovní místo edit delete

10.11.2017, Jana Uchytilová, rubrika Hlavní stránka

Informace o svozu bioodpadu edit delete

10.11.2017, Bohumír Nikl, rubrika Nakládání s odpady

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, střednědobý výhled 2018-2020 edit delete

Rada města schválila dne 8.11.2017 střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou pro období 2018-2020 dle návrhu zveřejněného na úřední desce města a webu města dne 11.10.2017. Konečný schválený střednědobý výhled se od návrhu neliší.
9.11.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města