Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

PAPU PAPUA - cestopisná přednáška Tomáše Kubeše edit delete

V úterý 7. února 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou.
6.2.2017, Dana Josková, rubrika Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou

Oznámení o záměru směny nemovitostí č.1/2017 edit delete

Město Ždírec nad Doubravou, v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., oznamuje záměr směny lesních pozemků mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi a Lesním družstvem obcí, sídlo: Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773.
1.2.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí edit delete

p.p.č. st. 26, 314/3 a 314/4 Údavy
30.1.2017, Zdeněk Pleva, rubrika Hlavní stránka

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.4/2017 edit delete

Město hodlá prodat část pozemku parc.č. 708/45 a koupit pozemky parc.č. 708/56 a 803, k.ú. Horní Studenec. Na kupovaných pozemcích je vybudována místní komunikace. Prodávaná část pozemku 708/45 je dlouhodobě nevyužívaná.
30.1.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Naše noviny 02-2017 edit delete

Při Tříkrálové sbírce ve Ždírci nad Doubravou bylo vybráno 67 282 Kč. Velké poděkování patří všem štědrým dárcům za poskytnuté dary, a dětem, které se koledování zúčastnily. Dále patří poděkování všem vedoucím skupinek, kteří věnovali svůj čas této charitativní akci.
26.1.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny