Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Naše noviny 11-2017 edit delete

27.10.2017, Jan Martinec, rubrika Naše noviny

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 55/2017 -Spolek Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou edit delete

Zastupitelstvo města schválilo dne 26.10.2017 darovací smlouvu pro Spolek Přátelé školy ve Ždírci nad Doubravou. Tímto darem je kompenzován sběr papíru za období 1-10/2017 ve výši 53 000 kg. Peníze budou využity pro potřeby žáků základní a mateřské školy dle schváleného rozpočtu spolku.
27.10.2017, Libor Málek, rubrika Hlavní stránka

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy č. 54/2017 - Tatran Ždírec nad Doubravou, dotace edit delete

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26.10.2017 smlouvu o poskytnutí dotace pro TATRAN Ždírec nad Doubravou za účelem rekonstrukce a vybavení šaten v 2NP provozní budovy č.p.152. Díky tomuto opatření může TATRAN využít dotaci na vybavení šaten z prostředků Kraje Vysočina -z Fondu Vysočiny.
27.10.2017, Libor Málek, rubrika Registr smluv