Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Oznámení o záměru prodeje pozemku č.8/2017 edit delete

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 342/1, k.ú. Ždírec n.D., pro výstavbu bytového domu.
4.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.7/2017 edit delete

Prodej části pozemku parc.č. 243/33, k.ú. Nový Studenec, pro výstavbu rodinného domu.
3.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitosti č.6/2017 edit delete

Prodeje části pozemku parc.č. 342/1, k,ú, Ždírec n.D. pro rozšíření provozu Fitka
3.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje a koupě pozemku 5/2017 edit delete

Prodej a koupě pozemku v k.ú. Údavy
3.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru pronájmu pozemku 2-2017 edit delete

Pozemek - zastřešené stání pro osobní automobil v ulici Jižní, Ždírec n.D.
3.4.2017, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 edit delete

Závěrečný účet Města Ždírec nad Doubravou za rok 2016 společně s účetní závěrkou za rok 2016 budou projednány na nadcházejícím zasedání zastupitelstva města dne 20.4.2017.
3.4.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Rozpočtové opatření města č.3/2017 edit delete

Rada města schválila na svém zasedání dne 29.3.2017 rozpočtové opatření č.3, kterým se povyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu o 212 428 Kč.
31.3.2017, Libor Málek, rubrika Rozpočet města