Vítejte ve Ždírci nad Doubravou! edit delete

Kde Doubravka se v stínech rodí tichá a rosí květné lučiny,
tam duši mé se nejvolněji dýchá, tam domov můj je jediný...

Vítejte ve vstupní bráně do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy na straně jedné a CHKO Železné hory na straně druhé, vítejte ve Ždírci nad Doubravou! Naše město se nachází v nadmořské výšce od 490 m n.m. (místní část Nový Studenec) až 624 m n.m. (vrch Barchanec u místní části Benátky). Ždírec vznikl jako sídlo na významné středověké Liběcké stezce tzv. ždířením, čili vypalováním původního bukojedlového pralesa. A právě dobrá dopravní dostupnost přispěla zejména po 2.světové válce k výraznému rozvoji obce. Přestože je možné Ždírec nadneseně nazvat hlavním městem dřevařského průmyslu v České republice, najdete zde firmy z mnoha oborů - textilní průmysl, strojírenství, slévárenství, zpracování plastů ...

Aktuality z celého webu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou edit delete

Na základě zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 12. a 13. prosince 2017 nejprve dílčí přezkoumání a následně ve dnech 5. a 6. února 2018 konečné přezkoumání hospodaření města. Závěr přezkoumání: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY.
7.2.2018, Libor Málek, rubrika Rozpočet města

Auto-moto služby edit delete

6.2.2018, Jan Martinec, rubrika Firmy, služby

Podnikatelé, služby edit delete

6.2.2018, Jan Martinec, rubrika Firmy, služby

Oznámení o záměru směny nemovitostí č. 1/2018 edit delete

Směna 30/710 spoluvlastnického podílu města s majetkem Lesního družstva obcí
5.2.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Územní rozhodnutí edit delete

Chodník - Krucemburk
31.1.2018, Zdeněk Pleva, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.7/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 71/4 o výměře 1 m2 a pozemek st. 72/2 o výměře 7 m2. Pozemky v k.ú. Údavy, zastavěné stavbami garáží.
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č.6/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 125, k.ú. Nový Studenec, výměra 21 m2, zastavěný stavbou garáže
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 5/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 123, k.ú. Benátky u Ždírce n.D., výměra 1m2, zastavěný rodinným domem
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska

Oznámení o záměru prodeje nemovitostí č. 4/2018 edit delete

Pozemek parc.č.st. 745/2, k.ú. Ždírec n.D., výměra 1 m2, zastavěný zahradním domkem
31.1.2018, Jan Martinec, rubrika Úřední deska